Покритие

Интерактивна карта на покритие

Показаното покритие е компютърна симулация на разпространението на радиовълните и се публикува съгласно решение на Комисия за регулиране на съобщенията от 2016 година